İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve iflas hukuku; Borçlunun borcunu zamanında ödememesi halinde alacaklının talep etmesiyle devlet eliyle borçludan alacağın alınmasını ve alacaklıya teslim edilmesini sağlayan hukuk dalıdır. İcra ve iflas Hukuku’nun temeli 2004 sayılı İcra ve iflas kanunudur. Kanunda alacağı tahsil yöntemi olarak alacaklının elindeki belgenin türüne göre farklı takip şekilleri kabul edilmiştir. Ana ayrım ilamlı takip ve ilamsız takip olmak üzere iki adettir. İlamlı takip mahkemeden alınmış bir kararın icra dairesinden yerine getirilmesinin istenmesine verilen addır. İlamsız takip geniş bir içeriğe sahip olup ilamlı takip dışındaki tüm takipleri kapsar. Kanunda düzenlenmiş ilamsız takipler şunlardır: Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi, İpoteğin Paraya Çevrilmesi, Kambiyo Senetlerine (çek, poliçe, senet) dayalı takip, Kira alacağına dayalı takip, Kiralananın tahliyesine ilişkin takip ve İflas takibi.

İcra Avukatı Kimdir?

İcra avukatı, borçlunun borcunu zamanında ödememesi üzerine alacaklı adına icra takip işlemlerini yerine getirip alacağın tahsiline çalışan avukattır. İcra avukatı ilgili kanunları, içtihatları çok iyi bilmeli dosyayı çok iyi takip etmelidir. Çünkü icra ve iflas hukuku genel olarak talep edilmesi halinde işlem yapılan bir hukuk dalı olup icra daireleri çoğu konuda kendiliğinden işlem tesis etmez. Dosyanın özenli takip edilmesi, kanun ve güncel yargı kararlarının iyi bilinmesi önemli olduğundan alacağın tahsilinde bir avukattan yardım alınması hak kaybı ve zaman kaybının önlenmesi açısından faydalı olur.

İcra Avukatı Ne İş Yapar?

Alacaklı avukatı borçlunun araba, eşya, para gibi taşınır malvarlıkları ile ev, arsa, tarla gibi taşınmaz malvarlıklarının tespit edilerek haczedilmesi için gerekli işlemleri yapar. Fiili haciz işlemleri ile borçlunun ev yahut işyerinde haczedilebilir malların haczi için gerekli işlemleri yapar. Müvekkil adına borçlu ile iletişimde bulunur. Müvekkil aleyhine başlatılmış olan icra takiplerine karşı itiraz ve şikâyet işlemlerini gerçekleştirir. İflas, iflas erteleme gibi konularda şirketlerle birlikte çalışır.

Türkiye’nin en iyi icra avukatı, İstanbul’un en iyi icra avukatı, Bakırköy’ün en iyi icra avukatı, icra avukatı danışma, En İyi İcra Avukatı Nasıl Bulunur gibi sorular internette sorulmakta ve İstanbul icra avukatı, Bakırköy icra avukatı, Gaziosmanpaşa icra avukatı, Küçükçekmece icra avukatı gibi aramalar da internette çokça yapılmaktadır. Bu soruların gerçek ve kesin bir cevabı olmayıp işini en iyi yapan işi için en çok emek harcayıp işini hakkıyla takip eden kişidir. En iyi icra avukatı arayışınızda Sarıoğlu Sefer Hukuk Bürosu olarak icra hukukunda uzman kadromuza çok güveniyoruz.

İcra ve İflas Avukatı Vekâlet Ücretleri Ne Kadar?

2021 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ’ne göre takip miktarı 4800 TL’ ye kadar olan işlerde asgari ücret 720 TL’dir ve bu ücret asıl alacağı geçemez. Konusu paradan başka bir şey olan ya da parasal değeri bulunmayan işlerin takibinde de bu maktu tutar asgari olarak belirlenmiştir.

AKLINIZA TAKILAN SORULARI SORABİLİRSİNİZ