İstanbul Ceza Avukatı

İstanbul Ceza Avukatı olarak ceza davalarınızda sizlere destek olmaktan mutluluk duyarız.

İstanbul bölgesinde asliye ceza ve ağır ceza davalarınızda müvekkilerimize destek vermekteyiz.

istanbul ceza avukatı

Ceza Avukatı Nedir? Ağır Ceza Avukatı Nedir? Hangi Davalara Bakar?

İstanbul ceza hukuku avukatı; ceza yargılamasında şüpheli, sanık ve mağdura yargılama sürecinde hukuki destek sağlar. Ceza avukatı, ceza yargılamasında temsil ettiği kişinin haklarını en yüksek derecede sağlamak için çalışır. Yargılamada usul kuralları ile ceza kurallarının en iyi biçimde
işletilmesini ve bu sayede yargılama sürecinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlar. Ceza yargılamaları sonucunda ciddi derece ağır ve kişinin özürlüğünü elinden alan ceza yaptırımları öngörüldüğü için, yargılamaya taraf kişilerin en iyi ceza avukatı tarafından temsil olunması onlar için çok
önemlidir. Aksi halde ciddi hak kayıpları yaşarlar.

İstanbul ceza hukuku avukatı; ceza yargılamasında şüpheli, sanık ve mağdura yargılama sürecinde hukuki destek sağlar. Ceza avukatı, ceza yargılamasında temsil ettiği kişinin haklarını en yüksek derecede sağlamak için çalışır. Yargılamada usul kuralları ile ceza kurallarının en iyi biçimde
işletilmesini ve bu sayede yargılama sürecinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlar. Ceza yargılamaları sonucunda ciddi derece ağır ve kişinin özürlüğünü elinden alan ceza yaptırımları öngörüldüğü için, yargılamaya taraf kişilerin en iyi ceza avukatı tarafından temsil olunması onlar için çok
önemlidir. Aksi halde ciddi hak kayıpları yaşarlar.


Ağır ceza avukatı, yasalarımızda düzenlenmiş bir avukatlık uzmanlık alanı değildir. Ağır ceza avukatı, halk arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ağır ceza avukatı ceza hukuku üzerine uzmanlaşmış, ceza usul hukukunda ve maddi ceza hukukunda son derece bilgili olan ve ağır ceza mahkemelerinin görevine giren suçlarda avukatlık yapan avukatlar için kullanılır. İstanbul Ağır Ceza Avukatı yasalarda ve resmiyette karşılığı bulunmayan bir kavram olup ceza hukukuna hakim yasal düzenlemeleri ve Yargıtayın içtihatlarını çok iyi bilen avukat İstanbul ağır ceza avukatı olarak adlandırılmaktadır.
Ağır ceza avukatı ağır ceza mahkemesinde görülen davalara bakar. 5235 Sayılı Kanun’un Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi başlıklı 12.maddesinde gereğince;
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,
Müebbet hapis cezası,
10 Yıldan daha fazla hapis cezası,
Gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla görevli mahkeme, ağır ceza mahkemesidir.
Ayrıca, TCK’da düzenleme altına alınan;
Yağma
İrtikap
Resmî belgede sahtecilik
Nitelikli dolandırıcılık
Hileli iflas
Kasten öldürme,
Hileli iflas,
Nitelikli yağma,
Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti,
Zimmet,
Resmî belgede sahtecilik,
Parada sahtecilik,
Organ ve doku ticareti,
İntihara yönlendirme,
Rüşvet,
Nitelikli dolandırıcılık,
Cinsel saldırı,
İşkence,
İnsan ticareti,
Çocukların cinsel istismarı,
Devletin güvenliğine karşı suçlar,
İnsanlığa karşı suçlar,
Ağır ceza mahkemesinin görevine girmektedir.İstanbul ceza avukatı, ağır ceza mahkemesinde görülen
davalarda görev alır. Ağır ceza mahkemesinin görevine davalara bakan avukatlar ağır ceza avukatı
olarak adlandırılır.


Ceza avukatı, ceza hukuku konusunda çalışan ve özellikle ceza davalarına bakan ceza hukuku alanında
uzmanlaşmış avukattır.

 1. Vergi kaçakçılığı suçları,
 2. İhaleye fesat karıştırma suçu,
 3. Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu,
 4. Kasten adam yaralama suçu,
 5. Taksirle adam yaralama suçu,
 6. Cinsel taciz suçu,
 7. Cinsel saldırı suçu (TCK md.102/1),
 8. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu,
 9. Tehdit suçu,
 10. Şantaj suçu,
 11. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu,
 12. Konut dokunulmazlığının ihlali suçu,
 13. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu,
 14. Hakaret suçu
 15. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu
 16. Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu,
 17. Hırsızlık suçu
 18. Mala zarar verme suçu,
 19. Güveni kötüye kullanma suçu,
 20. Bedelsiz senedi kullanma suçu,
 21. Basit dolandırıcılık suçu (TCK md. 157),
 22. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu,
 23. Karşılıksız yararlanma suçu,
 24. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu,
 25. Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu,
 26. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu,
 27. Çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi suçu,
 28. Gürültüye neden olma suçu,
 29. İmar kirliliğine neden olma suçu,
 30. Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu,
 31. Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçu,
 32. Usulsüz ölü gömülmesi suçu,
 33. Parada sahtecilik suçu
 34. Mühür bozma suçu,
 35. Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu,
 36. Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak suçu,
 37. Özel belgede sahtecilik suçu,
 38. Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu,
 39. Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu,
 40. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu,
 41. Suç işlemeye tahrik suçu,
 42. Suçu ve suçluyu övme suçu,
 43. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu,
 44. Kanunlara uymamaya tahrik suçu,
 45. Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma suçu,
 46. Hayasızca hareketler ve müstehcenlik suçu,
 47. Fuhuş suçu,
 48. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu,
 49. Dilencilik suçu,
 50. Aynı konutta birlikte oturduğu kişilere kötü muamele suçu,
 51. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu,
 52. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu,
 53. Tefecilik suçu,
 54. Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçu
 55. Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu,
 56. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu,
 57. Görevi kötüye kullanma suçu,
 58. Görevi yaptırmamak için direnme suçu,
 59. İftira suçu,
 60. Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçu,
 61. Suç üstlenme suçu,
 62. Suç uydurma suçu,
 63. Suçluyu kayırma suçu,
 64. Yalan tanıklık suçu,
 65. Yalan yere yemin suçu,
 66. Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık suçu,
 67. Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs suçu,
 68. Suçu bildirmeme suçu,
 69. Soruşturma veya kovuşturmanın gizliliğini ihlal suçu,
 70. Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu,
 71. Muhafaza görevini kötüye kullanma suçu,
 72. Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme suçu,
 73. Hükümlü veya tutuklunun kaçması ve ayaklanması suçu,
 74. İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçu,
 75. Cumhurbaşkanına hakaret suçu,
 76. Halkı askerlikten soğutma suçu,
 77. Askeri yasak bölgelere girme suçu

Yukarıda belirtilen suçlar konusunda görevli mahkeme, asliye ceza mahkemesidir. İstanbul ceza avukatı, asliye ceza mahkemesinde görülen davalarda görev alır.

İstanbul’da Ceza Avukatı Hizmetini Sarıoğlu&Sefer Hukuk Nasıl Vermektedir?

İstanbul’da ceza avukatı hizmetini; ceza hukukunda uzman avukatları ile vermektedir. SARIOĞLU&SEFER Hukuk , somut olayın tüm özelliklerini ve en ince ayrıntıları titizlikle değerlendirmekte ve sürecin gidişatını kavrayıp ona uygun çözüm ve stratejiler üretmektedir. SARIOĞLU SEFER hukuk bürosu avukatları soruşturma, kovuşturma, istinaf ve temyiz
aşamalarının tümünde , müvekkillerin hakkını en iyi şekilde sağlamak için gereken her şeyi yaparlar. İstanbul ceza avukatı tavsiye, öneri ve araştırmaya en çok konu edilen avukattır. Çünkü ceza yargılamasında özürlüğü kısıtlayan son derece ağır yaptırımlar söz konusudur. Bu nedenle ceza davasında taraf olan kişiler ceza hukuku alanında uzman bir avukat tarafından müdafaa edilmek ister. Bu nedenle sürekli, İstanbul en iyi ceza avukatı kimdir? diye araştırma yaparlar. İstanbul’da ağır ceza ve asliye ceza avukatı olarak hizmet veren Sarıoğlu Sefer Hukuk avukatları; ceza hukukundaki ağır yaptırımları ve bunun kişiler üzerindeki olumsuz sonuçlarını bilerek ceza avukatlığı hizmeti vermektedirler. Müvekkillerin en etkin ve en etkili şekilde müdafaa edilmesini sağlar. Hak kayıplarının zaman kayıplarının ve maddi kayıpların olmaması için gereken her şey yapılmaktadır.

Ceza Avukatı Hangi Mahkemelerde Görev Alır?

İstanbul ceza avukatı;
Ağır ceza mahkemeleri,
Asliye ceza mahkemeleri,
Olmak üzere temelde bu iki mahkemenin görev alanına giren davalarda hukuki faaliyet gösterir. Ayrıca,
ceza avukatlarının görev aldığı bazı özel mahkemeler mevcut olup şunlardır:
Çocuk mahkemeleri,
Çocuk ağır ceza mahkemeleri,
Fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri.
En iyi ceza avukatı, tüm bu mahkemelerdeki süreçlerde müvekkilinin haklarını en iyi şekilde savunur.

Ağır Ceza Avukatı Nedir, Ne İş Yapar?


Ceza hukukunda en ağır yaptırımların uygulandığı davalar, ağır ceza mahkemelerinde yürütülür. Ağır ceza mahkemesi; 5235 sayılı kanunda düzenlenen bazı özel suçlar ile birlikte cezası 10 yıl ve daha fazla hapis olan suçlara bakmakla görevlidir. Ağır ceza avukatı, şüpheli ve sanık müdafi sıfatı olarak
soruşturma ve kovuşturma sürecinde görev yapar. Dava sonucunda çıkacak olumsuz karar ihtimali göz önüne alındığında, en iyi ceza avukatından hukuki yardım almak faydalı olacaktır.

Ceza Davaları Ne Kadar Sürer?

Ceza davaları, sanıkların sayısı, suç türü ve niteliği, delillerin toplanması, tanıkların duruşmada hazır olması mahkemenin iş yükü gibi çok fazla etkene göre farklı sürelerde sonuçlanır. Soruşturma, kovuşturma istinaf ve temyiz aşamaları birlikte 1 yıl ila 4,5 5 yıl arasında sürmektedir. Ceza yargılaması
sürecinin en iyi ceza avukatı ile takip edilmesi ile bu süre kısalabilmektedir.

Ağır Ceza Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

Sarıoğlu Sefer Hukuk’un ağır ceza avukatları tarafından takip edilen suç ve davalar şunlardır:
Yağma,
İrtikap,
Resmî belgede sahtecilik,
Nitelikli dolandırıcılık,
Hileli iflas,
Kasten öldürme,
Hileli iflas,
Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti,
Zimmet,
Resmî belgede sahtecilik,
Parada sahtecilik,
Organ ve doku ticareti,
İntihara yönlendirme,
Rüşvet,
Nitelikli dolandırıcılık,
Cinsel saldırı,
İşkence,
İnsan ticareti,
Çocukların cinsel istismarı

Ceza Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

Sarıoğlu Sefer Hukuk’un ceza avukatları tüm ceza hukuku uyuşmazlıklarında hizmet vermektedir.
Kasten adam öldürme
Yağma suçları,
Adam yaralama suçları,
Rüşvet
Tehdit, hakaret ve şantaj
Taksirli adam öldürme suçu,
Belgede sahtecilik suçları,
Yasama organına karşı suçlar,
Hile yapma ve hileli iflas suçları,
Zimmet suçları,
Ağır yaralama suçu,
Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçu,
İrtikap suçları,
Yabancı devlet aleyhine asker toplamak suçu,
Düşman devlete maddi ve mali yardım yapma suçu,
Siyasal veya askeri casusluk suçu,
Başta olmak üzere, ceza yargılamasına konu teşkil eden tüm suçlarda hukuki hizmet sağlamaktadır.

Ceza Avukatı Ücretleri

İstanbul ceza avukatı, işin kapsamına iş yüküne harcayacağı zamana göre değerlendirme yapıp ücreti belirler. Bu sebeple sabit bir ücret söz konusu olmayıp her dosyanın özelliklerine göre ücret belirlenmektedir. Bu ücret baro tarafında belirlenen ücretin altında olamaz.

Ceza avukatı; Somut olayı değerlendirilmeden avukatlık ücretini belirleyemediğinden, Ceza yargılamasına taraf olan kişi, iyi bir ceza avukatı ile iletişim kurup süreci tüm ayrıntılarıyla anlatmalıdır. Ancak bundan sonra ücretlendirme yapılabilir. İstanbul ceza avukatı için İstanbul Barosu tarafından yayınlanan tavsiye niteliğindeki ücret tarifesine bakılabilir.

Ağır Ceza Davaları Ne Kadar Sürer?

Ağır ceza davaları somut olayın özellikleri delillerin durumu tanıkların duruşmada hazır olup olmaması
mahkemenin iş yükü gibi pek çok etkene göre değişmektedir.. Ağır ceza davaları süresine ilişkin kesin
bir süre vermek mümkün olmamakla birlikte ağır ceza davaları yerel mahkeme süreci 1 2 yıl arasında
değişmektedir.

AKLINIZA TAKILAN SORULARI SORABİLİRSİNİZ